O Eira

Sitewell Eira® je moderní aplikační řešení určené pro řízení zdrojů a činností, správu dokumentů, vztahů osob a firem a to vše s nadhledem prostřednictvím přehledných map. image from www.girob.com Eira je prostorově orientované řešení, které propojením hlavních oblastí umožňuje lidem lépe pečovat o území, úspěšně spravovat majetkové portfolio s důrazem na optimalizaci zdrojů a snižování nákladů. EIRA umožňuje mít nadhled nad reálným světem a rozhodovat se s jasnými argumenty.

Týmová spolupráce v území nikdy nebyla tak efektivní. Vyzkoušejte portálové řešení, které pomáhá lidem žít v reálném světě!
Sitewell Eira® je moderní softwarové řešení určené pro optimalizaci využívání zdrojů, efektivní řízení událostí, správu multi-dokumentů a vztahů subjektů, to vše sledované v prostoru a čase. 
Integrace hlavních oblastí umožňuje facility manažerům, správcům podnikových areálů či administrativních center a provozovatelům technických infrastruktur efektivně řídit majetkové portfolio s důrazem na využití zdrojů, snižování provozních nákladů, objektivní rozhodování a strategické plánování. Správa aktivit a hlídání pravidel chování v území je hned snazší s využitím geoprostorové inteligence. Maximální produktivita je zaručena propojenými centrálními registry s možností jejich vizualizace pomocí grafických nástrojů, jako jsou interaktivní ovládací panely, mapy schémata, grafy a další.
S Eirou již nebudete muset složitě dohledávat informace, které se vás aktuálně týkají a zvládnete svoji práci efektivněji a v menším stresu.

Mise|
Cílem projektu Sitewell EIRA je poskytování efektivních nástrojů umožňujících optimální odpovědné chování firem, týmů a osob v prostoru a čase.

Eira je historický název místa, kde se pravidelně scházeli obyvatelé horských vesnic na ostrově Madeira. Na tomto místě sociální interakce se dělala všechna důležitá rozhodnutí. Proč zrovna tady? Díky nahromadění všech lidí daného regionu bylo rozhodování jednoduší. Všechny informace byly dostupné v potřebném rozsahu. Když jste potřebovali cokoliv zjistit, stačilo vyhledat konkrétního člověka a zeptat se ho. Proto naše nová platforma pro mezilidskou spolupráci nese tento název. Stejně jako původní Eira, je i ta naše místem, kde získáte všechny informace, které potřebujete ke svým rozhodnutím, v příjemném prostředí sdíleném s Vašimi spolupracovníky a přáteli. Sitewell dává slovu EIRA nový rozměr. Pečujeme o to, aby k Vám bylo prostředí nejmodernějších informačních technologií přívětivé a přístupné. EIRA nebude myslet za Vás, ale připraví Vám všechna důležitá data k Vašim rozhodnutím v souvislostech, geograficky Vám vytřídí informace z oblasti Vašeho zájmu a ulehčí Vám každodenní pracovní i osobní život v reálném světě, v prostoru a čase. Bude Vašim přehledným náměstíčkem pro setkávání se spolupracovníky a se všemi informacemi, které zrovna potřebujete.

Vize|
Portál, který spojuje lidi (spolupracovníky v týmech, správce majetku s jeho vlastníky a uživateli, poskytovatele služeb v území s klienty, občany s úředníky) a pomáhá jim lépe spolupracovat v prostoru a čase.

Nejmodernější řešení pro týmovou spolupráci v území, dříve dostupné jen bohatým společnostem, je teď přístupné opravdu všem. Sitewell Eira je revoluční portál, který lidem pomáhá žít v reálném světě a rozhodovat se s jasnými argumenty.

Vítejte ve světě EIRA a soustřeďte se v životě na To podstatné.
PŘIDEJTE SE na EIRA.CZ !


Sitewell Eira je možné dotat také se standardním licencováním jako součást vaší ICT infrastruktury.

EIRA ukázkové agendy CZ

  • Portál www.BezvaZeme.cz pomáhá Česku
    v týmu BezvaZeme s cílem udělat z České republiky nejlepší místo pro život na světě! Jak přes web, tak z mobilních dotykových zařízení na Androidu mohou lidé monitorovat kritická místa, realizované projekty a podělit se s ostatními o to, co se jim líbí/nelíbí a co se jim samotným opravdu povedlo.
  • Ukázkové Eira městečko Černošice na dlani
    Zahradní město Černošice na Praze západ ukazuje nové digitální dveře radnice pro své obyvatele a návštěvníky. Zveřejňeny jsou vybrané veřejně přístupné mapy, plány, dokumenty a kontakty. Portál Černošice@EIRA umožňuje kvalitní obousměrnou komunikaci obyvatel s městem. (mapy, infrastruktura, územní plány, projektové záměry, smlouvy, veřejné zakázky) a umožnuje z webu i mobilu hlásit vady, výtluky, nepořádek, ... pro další vyřízení úřadem.